Art - Kalju Nagel - Kunst

Maalid / Paintings
1940-1980
 
 
 

                                                                                                                                                   1.   /  Tartu  Kunstimuuseum
                                                                                                                                                          /  Tartu  Art  Museum
 
 
                                                                                                                                                  2.
 
 
                                                                                                                                            3.
 
 
                                                                                                                                                  4.
 
 
                                                                                                                                                    5.
 
 
                                                                                                                                                           6.
 
 
                                                                                                                                                             7.
 
 
                                                                                                                                                     8.  ("Peedu. Elva jõgi")
 
 
                                                                                                                                                    9.
 
 
                                                                                                                                                    10.
 
 
                                                                                                                                                    11.
 
 
                                                                                                                                                     12.
 
 
                                                                                                                                                    13.
 
 
                                                                                                                                                    14.
 
 
                                                                                                                                                    15.  ("Ahja  jõeorg")
                                                                                                                                                            ("Ahja  river  valley")
 
 
                                                                                                                                                    16.
 
 
                                                                                                                                                17.  ("Põllumaastik")  süsi, pastell, paber  1960-ndad  (62x85 cm) /  ( erakogu )
                                                                                                                                                        ("Agricultural  landscape")  charcoal, pastel, paper  1960-es  (62x85 cm) /  ( private collection )
 
 
                                                                                                                                                   18.  ("Maaparandus")  õli, papp  1960-ndad  (58x69 cm) /  ( erakogu )
                                                                                                                                                           ("Land  development")  oil, hardboard  1960-es  (58x69 cm) / ( private collection )
 
 
                                                                                                                                                        19.  ("Tartu  vaade")  süsi, pastell, paber  1960-ndad  (15x58.5 cm) /  ( erakogu )
                                                                                                                                                                ("Tartu  view")  charcoal, pastel, paper  1960-es  (15x58.5 cm) /  ( private collection )
 
 
                                                                                                                                                        20.  /  ( erakogu / private collection )
 
 
                                                                                                                                                        21.  /  ( erakogu / private collection )
 
 
                                                                                                                                                  22.
 
 
                                                                                                                                                      23. ("Tehas")  õli, lõuend  1960-ndad  / ( erakogu )
                                                                                                                                                             ("Factory")  oil, canvas  1960-es  / ( private collection )
 
 
                                                                                                                                                     24. ("Pojengid")  1949 (?)
                                                                                                                                                            ("Peonyes")  1949 (?)
 
 
                                                                                                                                                     25. "Maastik"  õli, kartong  1950-ndad  (43.5x57 cm)
                                                                                                                                                            "Landscape"  oil, cardboard  1950-es  (43.5x57 cm)
 
 
                                                                                                                                                     26. "Lõuna-Eesti  maastik"  õli, papp  1970-1980-ndad  (38x55.5 cm)
                                                                                                                                                            "South-Estonian  landscape"  oil, hardboard  1970-1980-es  (38x55.5 cm)
 
 
                                                                                                                                                  27. "Vana  Otepää"  1970-ndad
                                                                                                                                                         "Old  Otepää"  1970-es
 
 
                                                                                                                                                  28. "Talvine  maastik"  õli, lõuend  (63x70 cm)
                                                                                                                                                         "Winter  landscape"  oil, canvas  (63x70 cm)
 
 
                                                                                                                                             29. "Tartu  vaade"  õli, lõuend papil  1970-ndate esimene pool  (48,5x71 cm)
                                                                                                                                                    "Tartu  view"  oil, canvas on hardboard  1970-es first half  (48,5x71 cm)
 
 
                                                                                                              30. "Maastik. Otepää"  õli, lõuend  1970-1980  (50x72.5 cm)
                                                                                                                     "Landscape. Otepää"  oil, canvas  1970-1980  (50x72.5 cm)
 
 
                                                                                                               31. ("Maastik")  1950-ndad
                                                                                                                    ("Landscape")  1950-es
 
 
                                                                                                               32. ("Lõuna-Eesti  maastiku  visand")  /  ( erakogu )
                                                                                                                      ("South-Estonian  landscape  scetch")  /  ( private collection )
 
 
                                                                                                                     33. ("Visand")  1950-ndad  / ( erakogu )
                                                                                                                            ("Scetch")  1950-es  / ( private collection )
 
 
                                                                                                              34. "Lõuna-Eesti  maastik"  õli, papp  1970-1980  (50x65 cm)
                                                                                                                   "South-Estonian  landscape"  oil, hardboard  1970-1980  (50x65 cm)
 
 
                                                                                                                     35. ("Vaade  merele")  õli, papp  1950-ndad  (24x34.5 cm)
                                                                                                                          ("View  to  the  sea")  oil, hardboard  1950-es  (24x34.5 cm)
 
 
                                                                                                          36. "Järve  kaldal"  õli, lõuend  (60x91 cm)  1970-ndad ?
                                                                                                                 "On  a  lake  shore"  oil, canvas  (60x91 cm)  1970-es ?
 
 
                                                                                                                       37. ("Maastik") monotüüpia /  ( erakogu )
                                                                                                                                  ("Landscape") monotype /  ( private collection )
 
 
                                                                                                          38. ("Lõuna-Eesti  maastik")  õli, papp  / ( erakogu )
                                                                                                                 ("South-Estonian  landscape")  oil, hardboard /  ( private collection )
 
 
                                                                                                          39.
 
 
                                                                                                          40.
 
 
                                                                                                          41.
 
 
                                                                                                          42.
 
 
                                                                                                          43.
 
 
                                                                                                        44.
 
 
                                                                                                          45. ("Lõuna-Eesti  maastik")  õli, lõuend  /  Abja-Paluoja  Gümnaasium
                                                                                                                 ("South-Estonian  landscape")  oil, canvas  /  Abja-Paluoja  Gymnasium
 
                                                                                                     46. ("Lõuna-Eesti  maastik")  õli, lõuend papil  (49x69 cm)
                                                                                                          ("South-Estonian  landscape")  oil, canvas on hardboard  (49x69 cm)
 
                                                                                                           47. ("Lõuna-Eesti  maastik")  õli, papp  (50x72 cm)
                                                                                                                 ("South-Estonian  landscape")  oil, hardboard  (50x72 cm)
 
 
                                                                                                                         48. ("Põhjarannik")  õli, papp
                                                                                                                                     ("North  coast")  oil, hardboard
 
 
                                                                                                                        49. ("Lõuna-Eesti  maastik")  õli, papp  ( 1960-ndate lõpp, 1970-ndate algus )  (57.5x42 cm)
                                                                                                                                    ("South-Estonian  landscape")  oil, hardboard  ( end of 1960-es, beginning of 1970-es )  (57.5x42 cm)
 
 
                                                                                                          50. ("Tee")  õli, papp  (40x52 cm)
                                                                                                                 ("Road")  oil, hardboard  (40x52 cm)
 
 
                                                                                                          51. ("Sügisene  järv")  õli, lõuend  (71x87 cm)
                                                                                                                 ("Autumn  lake")  oil, canvas  (71x87 cm)
 
 
                                                                                                   52. ("Arula  motiiv")  õli, lõuend papil  ( 1990-ndate algus)  (50.5x71 cm)
                                                                                                           ("Arula  scenery")  oil, canvas on hardboard  ( beginning of 1990-es )  (50.5x71 cm)
 
 
                                                                                                    53. ("Lõuna-Eesti  maastik")  õli, lõuend  /  Tõravere  Observatoorium
                                                                                                          ("South-Estonian  landscape")  oil, canvas  /  Tõravere  Observatory
 
 
                                                                                                          54. "Saaluse  maastik"  õli, lõuend  (37x59 cm)
                                                                                                                 "Saaluse  landscape"  oil, canvas  (37x59 cm)
 
 
                                                                                             55. "Kalurid  rannas. Triigi  sadam"  õli, lõuend  ( 1950-ndad )  (150x249.5 cm)  /  Tartu Ülikooli Kunstimuuseum
                                                                                                   "Fishermen  on  the  beach. Triigi  harbor"  oil, canvas  ( 1950-es )  (150x249.5 cm)  /  University of Tartu Art Museum
 
 
                                                                                                    56. "Sügis"  õli, lõuend  (54x81 cm)  /  Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
                                                                                                          "Autumn"  oil, canvas  (54x81 cm)  /  Under and Tuglas Literature Centre
 
 
                                                                                                    57. ("Peedu  veski")  õli, papp  (54,5x68 cm)
                                                                                                          ("Peedu  mill")  oil, hardboard  (54,5x68 cm)
 
 
                                                                                                                   58. "Vaade Apteegimäelt"  õli  1965 (?)
                                                                                                                             "View  from  Apteegimägi"  oil  1965 (?)
                                                                                                                                                                 ( mustvalge foto / black & white photo )
 
 
                                                                                                      59. "Karjäär"  õli, papp  (49.5x69.5 cm) / ( erakogu )
                                                                                                            "Open-pit  mine"  oil, hardboard  (49.5x69.5 cm) /  ( private collection )
 
 
                                                                                                      60. "Leesi. Mereranna" õli, papp (50x69.5 cm) / ( erakogu )
                                                                                                            "Leesi. Mereranna" oil, hardboard (50x69.5 cm) /  ( private collection )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                  Last-Studio, 2020