Art - Kalju Nagel - Kunst

Tekst


 
 

"Jagatud kunstiruum"

KALJU NAGEL, korterite - valdajate nimel
14.04.1999

19. märtsi Tartu Postimehes kirjutab Tartu Kunstnike Liidu aseesimees Kaire Nurk: "Kunstimaja olgu jagamata kunstiruum."
Kahjuks ei vasta see ilus pealkiri sugugi Tartu Kunstnike Liidu juhatuse tegevusele. Toitlustusettevõttele on ära antud 1980. aastal
väljaehitatud koosolekute- ja klubiruum koos ühe maaliateljeega ja praegu ei ole liikmeskonnal isegi kooskäimise võimalust. Ka muud
vabanenud ruumid esimesel korrusel on välja renditud kunstist kaugel olevatele ettevõtetele - usuteaduste akadeemiale, kosmeetika-
salongile jne. Tallinnas on nõukogude ajal ehitatud kunstihoone korterid kõik erastatud ja see pole sealset kunstielu sugugi kahjustanud.
Ka Tartu Kunstnike Maja ehitati NSVLi kunstifondi rahaga, millesse iga kunstnik pani küllaltki suure panuse, makstes iga loomingulise
tellimuse või ostu pealt kunstifondile 25 protsenti. Oleme seaduse järgi õigustatud neid kortereid erastama. Siin ei saa Tartu linnavolikogu
teha seadusevastast otsust ja Nurga ähvardus linnavolikogu aadressil on täiesti kohatu. Korterite erastamine annaks isegi võimaluse
EVPde eest kunstimaja maa-ala erastamiseks ja üüri asendava remondifondi raha kogumine võimaldaks midagi ära teha kunstimaja
praeguse ülimalt näotu väljanagemise parandamiseks.
 

( http://arhiiv2.postimees.ee:8080/leht/99/04/14/tartu/kirjad.htm )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                      Last-Studio, 2017