Art - Kalju Nagel - Kunst

Tekst


 
 
 

"Sirp ja Vasar", nr. 5
2 veebruar 1968
 

Kalju Nagel
 

Kalju Nagel sündis 1. veebr. 1918 Põlva kandis töölisperes. Sirgunud ja orvuks jäänud poisi viisid leivamured Tartu K. Haupti peennahatöökotta
õpipoisiks. Tärganud kunstihuvi kutsus teda esmalt joonistuskursustele , 1937. a. aga kõrgema kunstikooli "Pallas" õpilaseks. Kuid tol ajal
noormehest maalikunstnikku siiski ei saanud, ta sai 1939. a. hoopis sõjaväelaseks, kes Suure Isamaasõja puhkedes tegi punaarmeelasena
Narva rindel kaasa kibeda lahingumöllu ning teenis seersandina Eesti Rahvuskorpuses sõja lõpuni. Alles 1945. aastal oli K. Nagelil võimalus
kunstiõpinguid jätkata Tartu Riiklikus Kunstiinstituudis, mille ta lõpetas 1947. a. maalikunstnikuna.

Õpinguile järgnes pidev loominguline töö ning 1948. aastast peale ka närvepingutav organisatsiooniline tegevus EN Kunstnike Liidu Tartu
osakonnna voliniku kohal. 1951. aastast alates töötas K. Nagel kunstnikuna Kunstifondis ja võttis aktiivselt osa selle juhatuse kunstinõukogu
tööst. 1958-1963. a. vahemikul valiti Nagel mitut puhku Eesti NSV KL Tartu osakonna esimeheks. Pikka aega Tartu kunstnike kollektiivi juhtides
on K. Nagel alati muret tundnud ja hoolt kandnud kunstnike töövõimaluste laiendamise ja parandamise eest. Ta oli üks agaramaid Tartu Kunstnike
Maja ehitamise algatajaid ning selle töö lõpuleviijaid 1959. a. Tema esimeheks oleku ajal kasvasid KL Tartu osakonna read jõudsasti ning ka
loominguline töö kulges tõusujoones.

1966. aastast peale haarab K. Nageli organisatoorne tegevus KL konsultandina - kunstinäituste korraldajana ja nende tutvustajana - kogu
Lõuna-Eesti. Käesoleval aastal jõuavad rändnäitused tartlaste originaaltöödega 13 asulasse.

K. Nagel on aga eeskätt viljakas loovkunstnik, kelle arvukaid maastikumaale, sekka portreid ja natüürmorte, näeme iga-aastastel Tartu ja Tallinna
kunstinäitustel , samuti ka paljudes koolides, kultuurimajades ja kodudes. Tema siiras loodusetunnetus ja tõsine realistlik käsitluslaad on paljudele
inimestele teed sillutanud kujutava kunsti mõistmise juurde.

K. Nageli pintsli all saavad vaheldusrikkad Lõuna-Eesti kuppelmaastikud oma järvesilmadega, Lääne-Eesti lausikud mererannikud ning Tartu ja
Tallinna linnavaated meeleoluka, maalilise tõlgenduse. Viimaseil aastail on tema maastikes järjest rohkem panoraamset avarustunnet, tema
pintslikiri senisest tormakama hoo ja impressionistlikurna värvisäraga. Meie kunsti uued vitaalsed jõujooned näivad sisse tungivat ka juubilari,
tasakaalukatesse kunstilistesse tõekspidamistesse ja käsitluslaadi.

Soovime juubilarile veel palju viljakaid loominguaastaid !
 

Voldemar Erm
 
 


 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                      Last-Studio, 2017