Art - Kalju Nagel - Kunst

Tekst


 
Eesti raamatukogunduse biograafiline andmebaas:
http://ery.tlulib.ee/index.php?id=1513
 

Virve  Nagel
 

Sünniaeg:  28.04.1924,  Tartu

Haridus:
-  Tartu 6. Algkool/Tartu 2. Tütarlaste Gümnaasium  (1932-1943)
-  Tartu Ülikool - veterinaariateaduskond  (1944-1945), arstiteaduskond/stomatoloogiaosakond  (1945-1946)

Tegevusala:  säilitus-ennistustöö, teadustöö

Täienduskoolitus:
-  Stazeerimine, köidete restaureerimine  (Leningrad, M. J. Saltõkov-Shtshedrini nim. Riiklik Avalik Raamatukogu),
-  Stazeerimine , köidete restaureerimine ja konserveerimine  (Moskva, V. I. Lenini nim NSV Liidu Riiklik Raamatukogu)

Töö:
-  Tartu Ülikooli Raamatukogu  (1966-1993),  köiterestauraator
Töö sisu, algatused, uuendused:
HROs uurinud, restaureerinud ja konserveerinud pärgamentürikuid ja -köiteid, kaunistustega köiteid, kirjeldanud
inkunaableid, koostanud näitusi restaureeritud töödest. Esimene atesteeritud köiterestauraator Eestis. NSVL Kultuuri-
ministeeriumi Atestatsioonikomisjoni tunnustus kunsti ja kunstimälestiste alal: I kategooria arhiivi- ja raamatukogu-
materjalide restaureerimises (1970), kõrgem kategooria haruldaste köidete restaureeimise alal (1980). Õpetanud välja
kolleege-restaureerijaid erinevatest asutustest nii kodu- kui välismaalt, alates Ermitaazist Eesti Rahvusraamatukogu,
"Kanuti" ja Tartu asutusteni. Tutvustanud töö tulemusi ettekannetes, artiklites, juhendmaterjalides.
-  Tartu Kunstifond  (1956-1966), mänguasjade värvija, nahkehistöö ateljees
-  Tartu Tarbijate Kooperatiiv (1947-1949), müüja
-  Kunstifondi Tartu osakond (1949-1954), juhataja
-  ETKVL mänguasjade tsehh (1954-1956), mänguasjade valmistaja

Uurimistöö:

-  Haruldaste raamatute köitmisviisid - ettekanne, teesid, artikkel  (1969-1971)
-  Pärgamentürikute ja -köidete konserveerimine ja restaureerimine - artikkel, metoodiline kiri  (1974-1985)
-  Köidete kaunistusviisid - ettekanne, teesid, artiklid  (1975-1980)

Muu raamatukogunduslik tegevus:

-  Vabariikliku Restauraatorite Ühingu liige  (1967-1978)

Muu tegevus:

-  Kultuuriväärtuste ennistamine,  osalemine ülevabariigilistel restauraatorite näitustel: 1. (1971) ja 2. 1976-1977
Tartus ja Tallinnas.

Publikatsioone (7)

-  Nahk- ja pärgamentköidete restaureerimisest / Raamat-aeg-restaureerimine 1 (1969), 92-110.
-  Haruldaste raamatute köitmisviise // Raamat-aeg-restaureerimine 2 (1971), 128-144.
- Pärgamentürikute ja -köidete konserveerimine // Raamat-aeg-restaureerimine 3 (1976), 129-149.
- Köidete eeslehe ja lõike kaunistusviise // Raamat-aeg-restaureerimine 4 (1980), 94-102.
-  Inkunaablid Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslikus Raamatukogus : kataloog / koost. O. Nagel ; toim. K. Noodla ;
    [köited kirjeldanud V. Nagel]. Tln., 1982. 96 lk. : ill.
-  Pärgamentürikute ja -köidete konserveerimine ja restaureerimine : metoodiline kiri / [koost.] Tln., 1985. 20 lk.
   / autor(id): V. Nagel, kujundaja: C. Kaasik ja L. Tamm
-  Köidete restaureerimine // TRÜ Teadusliku Raamatukogu 3. teadusliku konverentsi ettekannete teesid. Trt., 1968, 22-23.

Personaalia (4)

-  Osakonna endised ja praegused töötajad meenutavad : Virve Nagel // Raamat - aeg - restaureerimine 6 (1990), 125-127.
-  Ennistatud kultuuriväärtusi. Trt., 1971, 48-50 : ill. Sama pealkirjaga. Trt., 1976, 12-13 : ill.
-  V. Klement. Virve Nageli restaureeritud tööd // Edasi (1989) 23.05., 118.
-  E.-V. Klement. Virve Nagel 28.04.1924-16.04.1999 // TÜR ar 1999 (2000), 96-97 : portr.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        Last-Studio, 2017