Art - Lemming Nagel - Kunst

1990
 
 
 

                                                                                                                                               "One two three, flies the ashes and dust" (oil, canvas, mixed media)  150x170 cm, 1990 / ( private collection )
                                                                                                                                               "Üks kaks kolm, lendab tuhk ja tolm" (õli, lõuend, tuhk ja tolm)  150x170 cm, 1990 / ( erakogu )
 
 
                                                                                                                                                                        "Silvery" (oil, canvas)  91x64 cm, 1990 / ( private collection )
                                                                                                                                                                        "Hõbedane" (õli, lõuend)  91x64 cm, 1990 / ( erakogu )
 
 
                                                                                                                                               "Over the bay with 30 minutes" (oil, canvas)  91x128 cm, 1991 / ( private collection )
                                                                                                                                               "Üle lahe 30 minutiga" (õli, lõuend)  91x128 cm, 1991 / ( erakogu )
 
 
                                                                                                                                               "Current situation of world affairs" (oil, canvas, mixed media)  65x92 cm, 1991 / ( private collection )
                                                                                                                                               "Maailma asjade hetkeseis" (õli, lõuend, segatehnika)  65x92 cm, 1991 / ( erakogu )
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                        "..." (oil, canvas / õli, lõuend)  1991
                                                                                                                                                                        ( black & white photo / mustvalge foto )
 
 
                                                                                                                                               "Epicenter" (oil, canvas)  100x120 cm, 1993 / ( private collection )
                                                                                                                                               "Epitsenter" (õli, lõuend)  100x120 cm, 1993 / ( erakogu )
 
 
                                                                                                                                               "Flood" (oil, canvas)  61x85 cm, 1993
                                                                                                                                               "Üleujutus" (õli, lõuend)  61x85 cm, 1993
 
 
                                                                                                                                               "Engure. Discontiguous" (oil, hardboard, mixed media)  115x130 cm, 1994
                                                                                                                                               "Engure. Katkendlik" (õli, papp, segatehnika)  115x130 cm, 1994
 
 
                                                                                                                                                                "Big  white  U  letter" (oil, acrylic, hardboard, mixed media)  120x100 cm, 1994 / ( private collection )
                                                                                                                                                                "Suur valge U täht" (õli, akrüül, papp, segatehnika)  120x100 cm, 1994 / ( erakogu )
 
 
                                                                                                                                "Art  robbery, I&II" (oil, hardboard, mixed media)  120x100 cm, 1994
                                                                                                                                "Kunstirööv, I&II" (õli, papp, segatehnika)  120x100 cm, 1994
 
 
                                                                                                                                                        "The  aging  artist  and  novice  prostitute" (oil, canvas)  120x120 cm, 1994 / ( private collection )
                                                                                                                                                        "Vananev kunstnik ja algaja prostituut" (õli, lõuend)  120x120 cm, 1994 / ( erakogu )
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                        "Summer  vacation  in  Europe" (oil, canvas)  61x73 cm, 1994 / ( private collection )
                                                                                                                                                        "Suvepuhkus  Euroopas" (õli, lõuend)  61x73 cm, 1994 / ( erakogu )
 
 
                                                                                                                                               "Pregnant  landscape" (oil, acrylic, canvas)  100x120 cm, 1994
                                                                                                                                               "Rase  maastik" (õli, akrüül, lõuend)  100x120 cm, 1994
 
 
                                                                                                                                               "Flora & fauna" (oil, hardboard, textile, mixed media)  106x142 cm, 1994 / ( private collection )
                                                                                                                                               "Floora & fauna" (õli, papp, tekstiil, segatehnika)  106x142 cm, 1994 / ( erakogu )
 
 
                                                                                                                                               "Sparse  sky" (oil, hardboard, textile, mixed media)  115x100 cm, 1994 / ( private collection )
                                                                                                                                               "Hõre  taevas" (õli, papp, tekstiil, segatehnika)  115x100 cm, 1994 / ( erakogu )
 
 
                                                                                                                                                               "Land  with  the  sun  without  the  water") (oil, hardboard, mixed media)  59x60 cm, 1994 / ( private collection )
                                                                                                                                                               "Maismaa  päikesega  ilma  veeta" (õli, papp, segatehnika)  59x60 cm, 1994 / ( erakogu )
 
 
                                                                                                                                       "Solitary  attempter" (oil, particleboard, mixed media) 119,5x172x9,5 cm, 1995  /  Tartu Art Museum
                                                                                                                                       "Üksiküritaja" (õli, puitlasplaat, segatehnika) 119,5x172x9,5 cm, 1995  /  Tartu Kunstimuuseum
 
 
                                                                                                                                               "Big  war" (oil, hardboard, mixed media) 120x140 cm, 1995 / ( private collection )
                                                                                                                                               "Suur  sõda" (õli, papp, segatehnika) 120x140 cm, 1995 / ( erakogu )
 
 
                                                                                                             "Autumn  in  the  Baltics" (oil, mixed media)  75x165 cm, 1995
                                                                                                             "Sügis Baltikumis"  (õli, segatehnika)  75x165 cm, 1995
 
 
                                                                                                                                               "Via Baltica" (oil, cardboard, mixed media)  145x115 cm, 1995 / ( private collection )
                                                                                                                                               "Via Baltica" (õli, papp, segatehnika)  145x115 cm, 1995 / ( erakogu )
 
 
                                                                                                                                       "Ecstasy" (oil, hardboard, mixed media)  1995?
                                                                                                                                       "Ekstaas" (õli, papp, segatehnika)  1995?
 
 
                                                                                                                                               "Via Baltica" (oil, hardboard, mixed media)  1997
                                                                                                                                               "Via Baltica" (õli, papp, segatehnika)  1997
 
 
 
 
 
 

                                

                                                          "Via  Balltica" (oil, mixed media / õli, segatehnika)  1997                                              "Russian transit" / "Vene  transiit" (oil, mixed media / õli, segatehnika)  120x160 cm, 1997
 
 
                                                                                                                                               "Via  Baltica  autumn" (oil, mixed media)  160x170 cm, 1997?
                                                                                                                                               "Via Baltica sügis" (õli, segatehnika)  160x170 cm,  1997?
 
 
                                                                                                                                               "Va Banque" (oil, canvas, plexiglass, mixed media)  140x160 cm, 1997 /  Tallinn Central Library
                                                                                                                                               "Va Bangue" (õli, lõuend, klaas, segatehnika)  140x160 cm, 1997 /  Tallinna Keskraamatukogu
 
 
                                                                                                                                                                "..." (oil, canvas / õli, lõuend)
                                                                                                                                                                ( black & white photo / mustvalge foto )
 
 
                                                                                                                                                                "Nature  stories" (oil, hardboard, mixed media)  107x90 cm, 1997
                                                                                                                                                                "Looduse  lood" (õli, papp, segatehnika)  107x90 cm, 1997
 
 
                                                                                                                                                           "In memory of a friend. Dust monkeys meeting with the turtle on christmas island" (oil, canvas, mixed media)  1997
                                                                                                                     / ( private collection )
                                                                                                                                                           "Sõbra mälestuseks. Tolmuahvi kohtumine kilpkonnaga Jõulusaarel" (õli, lõuend, segatehnika)  1997
                                                                                                                     / ( erakogu )
 
 
                                                                                                                                               "Klondike" (oil, hardboard, mixed media)  1998
                                                                                                                                               "Klondike" (õli, papp, segatehnika)  1998
 
 
                                                                                                                                               "Peedu  mill" (oil, hardboard, mixed media)  1998 / ( private collection )
                                                                                                                                               "Peedu  veski" (õli, papp, segatehnika)  1998 / ( erakogu )
 
 
                                                                                                                                               ("Painting" / "Maal") (oil, canvas, mixed media / õli, lõuend, segatehnika) 1998?
 
 
                                                                                                                                                   "Humberto" (oil, canvas, mixed media)  99.5x129.5 cm, 1998
                                                                                                                                                   "Humberto" (õli, lõuend, segatehnika)  99.5x129.5 cm, 1998
 
 
                                                                                                                                                                "King  of  monsters" (oil, canvas, mixed media)  1998 / ( private collection )
                                                                                                                                                                "Kollide  kuningas" (õli, lõuend, segatehnika)  1998 / ( erakogu )
 
 
                                                                                                                                                                        "My  hot  bag" (oil, hardboard, mixed media)  1971/1998
                                                                                                                                                                        "Minu  soe  kott" (õli, papp, segatehnika)  1971/1998
 
 
                                                                                                                                                    "..." (oil, mixed media / õli, segatehnika) / ( private collection / erakogu )
 
 
                                                                                                                                               "Picnic  in  red, I&II" (oil, canvas, mixed media)  1998
                                                                                                                                               "Piknik  punases, I&II" (õli, lõuend, segatehnika)  1998
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             "Christmas  meal" (oil, particleboard, mixed media)  120x111 cm, 1998
                                                                                                                                                             "Jõulueine" (õli, puitlasplaat, segatehnika)  120x111 cm, 1998
 
 


                                                                                                                      1998 (*2011)
 
 


                                                                                                                                                            1998 (*2013)
 
 
                                                                                                                                                           "Nothing" (oil, particleboard, mixed media / õli, puitlasplaat, segatehnika)  1998
 
 
                                                                                                                                                                "Something" (oil, mixed media / õli, segatehnika)  1998?
 
 
                                                                                                                                                                        "Something II" (oil, mixed media / õli, segatehnika)  1998
 
 
                                                                                                                                                                          "Intensification  of  chronic  repair, I&II" (oil, mixed media)  60x60 cm /204x42 cm, 1998
                                                                                                                                                                          "Kroonilise  remondi  ägenemine, I&II" (õli, segatehnika)  60x60 cm /204x42 cm, 1998
 
 
                                                                                                                      "Dirham" (oil, canvas, hardboard, mixed media)  1998 / ( private collection )
                                                                                                                      "Dirham" (õli, lõuend, papp, segatehnika)  1998 / ( erakogu )
 
 
                                                                                                                      "Diptych. Red  line  under" (oil, hardboard, mixed media)  260x330 cm,  1998-1999 / ( private collection )
                                                                                                                      "Diptühhon. Punane joon alla" (õli, papp, segatehnika)  260x330 cm,  1998-1999 / ( erakogu )
                                                                                         ( "Burn Out" )
 
 
                                                                                                                                               "Long  notes" (oil, mixed media)  1998 / ( private collection )
                                                                                                                                               "Pikad  noodid" (õli, segatehnika)  1998 / ( erakogu )
 
 


                                                                                               1998 (*2011)
 
 
                                                                                                                                               "Angular  thinking" (oil, mixed media)  1998?
                                                                                                                                               "Nurgeline  mõtlemine" (õli, segatehnika)  1998?
 
 
                                                                                                                                                                                "Under  the  red  flags" (oil, particleboard, mixed media)  1998
                                                                                                                                                                                "Punaste purjede all" (õli, puitlasplaat, segatehnika)  1998
 
 
                                                                                                                                                                          "Golden eye" (oil, particleboard, mixed media / õli, puitlasplaat, segatehnika)  73x57 cm, 1999
                                                                                                                                                                          ( private collection / erakollektsioon )
 
 
                                                                                                                                             "Domino" (oil, pastel, wood, glass, mixed media)  1999 / ( private collection )
                                                                                                                                             "Doomino" (õli, pastell, puit, klaas, segatehnika)  1999 / ( erakollektsioon )
 
 
                                                                                                                                                                                "In memory of  big brother" (oil, mixed media)  90x60 cm,  1999?
                                                                                                                                                                                "Suure  venna  mälestuseks" (õli, segatehnika)  90x60 cm,  1999?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                Last-Studio, 2019